Strona Akces Lab, autora poradnika Strona Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Projekt, w ramach którego powstał niniejszy poradnik jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dziękujemy.

Chodź opisz nasz świat - poradnik dla redaktorów stron www...

...zawierający wyjaśnienia dla wszystkich, którzy umieszczają informacje na stronach internetowych i chcieliby, by te informacje były dostępne dla wszystkich użytkowników.

Powrót do strony głównej poradnika

Baza zdjęć z przykładowymi opisami alternatywnymi i długimi opisami

Pod każdym z prezentowanych w bazie obrazów, głównie zdjęć, przedstawione są przykładowe opisy alternatywne. Nie oznacza to, że są to jedyne możliwe opisy - zawsze najważniejszy jest kontekst, w jakim dane zdjęcie znalazło się na stronie internetowej. Oznacza to, że bez trudu można wyobrazić sobie opis alternatywny zawierający jedynie na przykład informację: "zdjęcie rzeźby opisanej w artykule".

Kilka opisów alternatywnych, które są przypisane niektórym zdjęciom odpowiada różnym kontekstom, w jakim taki obraz mógłby zostać opublikowany. Odpowiadają więc różnym aspektom, które będą wzięte pod uwagę w zależności od kontekstu, szczególnie w zależności od tekstu, który ilustrują.

Przy niektórych zdjęciach, tam gdzie może to być konieczne, podane są również długie (szczegółowe) opisy tego, co przedstawiają prezentowane zdjęcia. Długie opisy zwięźle, ale wyczerpująco opisują to, co jest przedstawione na zdjęciu, jednak są zbyt długie, by mogły być wykorzystane w opisie alternatywnym w znaczniku alt. W niektórych przypadkach podane są w nich również odniesienia do stron internetowych, które mogą być pomocne w zrozumieniu przedstawianych obiektów, przedmiotów czy sytuacji.

Warto zauważyć, że zazwyczaj nie stosuje się w opisach alternatywnych informacji, które odnoszą się do subiektywnych odczuć i oceny tego, co przedstawia. Jeśli konieczne jest użycie w opisie przymiotnika czy przysłówka określającego stan przedstawionego na zdjęciu elementu lub sytuacji warto zawsze zastanowić się, czy ten przymiotnik nie jest jedynie subiektywną oceną redaktora, a nie obiektywnym opisem. I tak zachęcamy do bardzo ostrożnego używania określeń takich jak na przykład "radosny', "smutny", "zdziwiony", "wielki" itp. Nie oznacza to, że nie można wcale użyć takich określeń, jednak należy być pewnym, że określenie takie rzeczywiście i z całą pewnością oddaje opisany stan.

Dobrym przykładem może być opis alternatywny poniższego zdjęcia:

Obraz przykładowy

Mniej doświadczony redaktor mógłby mieć tendencję do napisania: "Kobieta w krótkich spodniach, w kapeluszu z rondem, uważnie ogląda przez lupę brązową hubę rosnącą na drzewie."

Problemem w takim opisie alternatywnym jest słowo "uważnie". Oglądając obraz można sobie wyobrazić, że kobieta ogląda tę hubę "uważnie", ale tak naprawdę obraz w ogóle tego nie pokazuje. Używając takiego określenia redaktor dodaje swoją subiektywną ocenę, co jest niedopuszczalne.


Miniatury wszystkich zdjęć, będące odnośnikami to szczegółowych opisów w bazie

Poniższa galeria zawiera miniatury wszystkich zdjęć bazy. Zdjęcia ułożone są tematycznie zgodnie z 7 blokami tematycznymi, którym odpowiada spis treści powyżej. Miniatury w galerii nie mają szczegółowych opisów alternatywnych - każde z nich ma przypisany standardowy opis: "miniatura przykładowego zdjęcia", dlatego że przykładowe opisy alternatywne przedstawione są w samej bazie.

Kliknięcie na każdą z poniższych miniatur spowoduje przeniesienie do wskazanego kliknięciem zdjęcia oraz jego przykładowego opisu alternatywnego oraz ewentualnie długiego opisu.

Przy konsultacji poniższej bazy należy zawsze mieć na uwadze fakt, że przedstawione opisy alternatywne są jedynie przykładami, służącymi szczególnie wskazaniu w jaki sposób należy konstruować opisy alternatywne. Chodzi szczególnie o to, by korzystający z niniejszej bazy redaktor odróżnił opis zawartości zdjęcia od podpisu pod zdjęciem. W każdym przypadku treść opisu alternatywnego jest uzależniona od szeregu czynników, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, gdyż najważniejszy jest kontekst, w którym dane zdjęcie jest zamieszczone. W związku z tym prezentowane opisy zdjęć często mogą nie odpowiadać opisowi, jaki należałoby przypisać dokładnie takiemu samemu zdjęciu umieszczonemu jako ilustracja treści na stronie internetowej.


miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia
miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia
miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia
miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia
miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia
miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia
miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia
miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia
miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia
miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia
miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia
miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia
miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia
miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia
miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia
miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia
miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia
miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia
miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia
miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia
miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia
miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia
miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia
miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia
miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia
miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia
miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia
miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia
miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia
miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia
miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia
miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia
miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia
miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia
miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia
miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia
miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia
miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia
miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia
miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia miniatura przykładowego zdjęcia


Pomniki, dzieła sztuki


Wróć do menu na górze strony

1. Rzeźba mężczyzny

Obraz przykładowy

1. Rzeźba w jasnym kamieniu przedstawiająca półleżącego, półsiedzącego nagiego, brodatego mężczyznę, wspartego na lewym łokciu.

Szczegółowy opis obrazu

Rzeźba przedstawia dojrzałego mężczyznę. Postać ma między udami materiał zasłaniający części intymne. Broda sięgająca piersi rozdzielona jest na dwie części. Włosy są nieuczesane. Ciało oddane jest ze starannością i przedstawia nawet drobne szczegóły takie jak ułożenie mięśni i kości klatki piersiowej czy niewielkie fałdy tłuszczu w dolnej części brzucha.


Wróć do menu na górze strony

2. Rysunek węglem

Obraz przykładowy

1. Dłoń trzymająca w palcach ołówek węglowy, rysująca na białym papierze ludzki profil.


Wróć do menu na górze strony

3. Figura nagiej kobiety

Obraz przykładowy

1. Odlew nagiej kobiety siedzącej na ziemi, wspartej na lewej ręce, trzymającej prawą ręką za prawe kolano.

2. Metalowa rzeźba, na której widać ślady zacieków, brud oraz patynę.

Szczegółowy opis obrazu

Figura z metalu przedstawia siedzącą, nagą, młodą kobietę. Ma krótkie włosy, twarz skierowaną w lewo, nieco w dół. Opiera się na lewej ręce, prawą ręką trzyma za prawe kolano. Ma klasyczne, okrągłe, nieduże piersi. Wyraźnie zaznaczone jest wcięcie w talii. Lewa noga podwinięta, prawa zgięta stoi stopą na ziemi, części intymne są zasłonięte. W tle woda. Na rzeźbie widoczne jest działanie warunków atmosferycznych tworzące ciemne zacieki oraz szarą i zielonkawą patynę.


Wróć do menu na górze strony

4. Pracownia artysty

Obraz przykładowy

1. Pracownia malarza. Na sztaludze leży namalowany obraz przedstawiający dwa rzędy domów przedzielonych ulicą.

2. Pracownia malarza. Na sztaludze i na ścianach wiszą obrazy, na blatach stołów leżą narzędzia, po środku stoją drewniane taborety.

Szczegółowy opis obrazu

Pracownia artysty malarza. Na pierwszym planie, na sztaludze stoi obraz przedstawiający ulicę w mieście pod różowym niebem. Na sztaludze wiszą jasne koszule. Jedna ze ścian jest biała, druga brązowa. Na ścianach wiszą i stoją oparte o nie kolorowe obrazy i rysunki. Na dwóch stołach stojących pod ścianami leżą narzędzia artysty. Pod jednym ze stołów soją butelki z wodą mineralną. Pod jedną ze ścian stoi i leży kilka rzeźb i figurek. Po środku, na betonowej podłodze stoją trzy wysokie, drewniane taborety.


Wróć do menu na górze strony

5. Szklany witraż

Obraz przykładowy

1. Witraż częściowo pokolorowany na odcienie zieleni i żółci. Pędzel dotyka niepokolorowanej części i nakłada żółtą farbę.

2. Pędzel maluje witraż przedstawiający kwiat róży otoczony liśćmi. Obok stoją pojemniki z barwnikami.


Wróć do menu na górze strony

6. Statua Wolności

Obraz przykładowy

1. Głowa Statuy Wolności uwieńczona rozchodzącymi się dookoła promieniami. Po prawej stronie głowy fragment wyciągniętej w górę ręki.

2. Głowa Statuy Wolności na której widać działanie warunków atmosferycznych powodujących zacieki.

Szczegółowy opis obrazu

Głowa Statuy Wolności ma na szczycie rozchodzące się dookoła promienie. Pod nimi jest taras widokowy wkomponowany w nakrycie głowy postaci. Pod nim są krótkie, zawinięte włosy odsłaniające uszy. Twarz klasyczna, bez wyrazu. Nos prosty, stosunkowo niewielkie usta. Oczy nie mają zarysowanych źrenic. Po prawej stronie głowy widoczne jest wzniesione do góry przedramię z opadniętym, realistycznie przedstawionym rękawem szaty. Pełen opis figury można znaleźć pod adresem https://pl.wikipedia.org/wiki/Statua_Wolności


Wróć do menu na górze strony

7. Tower Bridge

Obraz przykładowy

1. Oświetlony w dolnej części na niebiesko most Tower Bridge wieczorem. Tworzą go dwie wieże połączone w górnej części pomostem, a w dolnej mostem nad rzeką.


Wróć do menu na górze strony

8. Kolumna Nelsona

Obraz przykładowy

1. Biała rzeźba. Admirał Nelson stoi w trójkątnym kapeluszu. Prawą rękę trzyma na piersi, lewą rękę wspiera na czarnym mieczu.

2. Pomnik admirała Nelsona z białego kamienia na szczycie zdobionej kolumny.

Szczegółowy opis obrazu

Pomnik admirała Nelsona stojący na szczycie kolumny w stylu korynckim. Szczyt kolumny ozdobiony jest motywami roślinnymi z brązu. Postać z jasnego kamienia stoi wsparta lewą ręką na czarnym mieczu. Strój to sięgające za kolana obcisłe spodnie oraz kurtka mundurowa sięgająca z tyłu do kolan, z przodu kończąca się w okolicach pasa. Tors przepasany szarfą, na prawym ramieniu epolet. Na głowie trójkątny kapelusz, głowa skierowana lekko w prawą stronę. Szczegółowy opis kolumny można znaleźć pod adresem https://pl.wikipedia.org/wiki/Kolumna_Nelsona.


Wróć do menu na górze strony

9. Rzeźba na ławce

Obraz przykładowy

1. Przed rzeźbą przedstawiająca mężczyznę z gazetą siedzącego na ławce stoi schylony mężczyzna i patrzy mu w oczy.

2. Rzeźba mężczyzny czytającego gazetę na ławce. Noga rzeźby jest też nogą ławki. Schylony mężczyzna patrzy w twarz rzeźby.


Wróć do menu na górze strony

10. Panorama i mnich

Obraz przykładowy

1. Człowiek w czerwono-pomarańczowej szacie siedzi na skale i patrzy na zabudowania - z lewej strony w stylu azjatyckim, z prawej na zamek na skałach. Na niebie zza chmur wychodzi słońce i lecą ptaki.


Wróć do menu na górze strony

11. Warszawska Syrenka

Obraz przykładowy

1. Pomnik warszawskiej Syrenki na rynku Starego Miasta, na tle kolorowych kamienic.

2. Syrenka, pół kobieta, pół ryba trzymająca w prawej ręce nad głową miecz, a w lewej tarczę.

3. Odlew warszawskiej syrenki z brązu w niektórych miejscach pobrudzony ptasimi odchodami. Na mieczu siedzi ptak.

Szczegółowy opis obrazu

Figura syrenki ma kolor brązowy. Głowa młodej, krótkowłosej kobiety, patrzy przed siebie. W lewej ręce trzyma okrągłą tarczę bez żadnego symbolu, a prawej ręce trzyma nad głową zakrzywiony, krótki miecz, jakby zamierając się na kogoś przed sobą. Jest naga, ma niewielkie, krągłe piersi. Od bioder nagi zamieniają się w dwie okryte łuskami, zwinięte kończyny. Postać na nich klęczy. Kończyny opierają się na falach. W tle pokryte czerwoną dachówką, różowe i beżowe kamienice Rynku Starego Miasta, za postacią parasole kawiarni.


Wróć do menu na górze strony

12. Saint Michel

Obraz przykładowy

1. Wzgórze Saint Michel w Normandii, na którym stoi średniowieczny klasztor w stylu gotyckim, ze strzelistą wieżą na szczycie. Wzgórze otoczone jest wodą. U stóp wzgórza są fortyfikacje.


Wróć do menu na górze strony

13. Cerkiew

Obraz przykładowy

1. Cerkiew z czerwonej cegły, której wieże zwieńczone są kopułami w żywych, jaskrawych kolorach. Najwyższa z pięciu widocznych wież ma złotą kopułę.

2. Sobór Wasyla Błogosławionego przy placu Czerwony w Moskwie, za którym po lewej stronie widoczne są zabudowania domu handlowego GUM.


Wróć do menu na górze strony

14. Liberty Island

Obraz przykładowy

1. Widok z lotu ptaka na wyspę Liberty Island, na której stoi Statua Wolności.

2. Statua Wolności na wyspie. Pomnik jest w kolorze jasno zielonym, stoi na kamiennym cokole otoczony trawnikiem i drzewami.

3. Wyspa Liberty Island. Z jednej strony pomost prowadzi do zabudowań, na drugim krańcu pomost prowadzi do Statuy Wolności.


Wróć do menu na górze strony

15. Galeria

Obraz przykładowy

1. Na ścianach rozwieszone są oprawione w ramy obrazy różnej wielkości, przedstawiające w większości kobiety. Pod obrazami są białe tabliczki.

2. Na ścianach galerii rozwieszone są obrazy, pod którymi są tabliczki, a na podeście stojącym przy ścianie stoi białe popiersie kobiety.


Wróć do menu na górze strony

16. Paryż i wieża Eiffla

Obraz przykładowy

1. Widok z lotu ptaka na wieżę Eiffla i dzielnicę la Défense w Paryżu. W oddali żółty dysk zachodzącego słońca na pomarańczowym niebie.

2. Wieża Eiffla otoczona Polami Marsowymi i zabudowaniami Paryża. Za nią wieżowce dzielnicy la Défense. Na pomarańczowym niebie zachodzi słońce.


Wróć do menu na górze strony

17. Malarka

Obraz przykładowy

1. Ciemnoskóra kobieta o kręconych, czarnych włosach nakłada farbę na białe płótno przybite do ramy, stojące na sztaludze.

2. Malarka nakłada farbę na płótno. W lewej ręce trzyma paletę, obok niej stoi stolik z pędzlami, a w tle, na ścianie wisi obraz.


Wróć do menu na górze strony

18. Garncarz

Obraz przykładowy

1. Mężczyzna lepi na kole garncarskim garnek z jasnobrązowej gliny. Lewą rękę trzyma wewnątrz garnka, prawą wyrównuje z zewnątrz. Lekko zamazane koło sugeruje, że się kręci.


Wróć do menu na górze strony

19. Figury podsłuchujących

Obraz przykładowy

1. Odlewy figur dwóch ludzi przykładających ucho do ściany z cegieł, tak jakby podsłuchiwali to, co słychać po drugiej stronie.


Wróć do menu na górze strony

20. Budda

Obraz przykładowy

1. Figura Buddy wyrzeźbiona w skale. Postać siedzi ze skrzyżowanymi nogami, z zamkniętymi oczami, z rękami złożonymi na kolanach.

Szczegółowy opis obrazu

Figura Buddy wyrzeźbiona w jasnej skale. Postać siedzi ze skrzyżowanymi nogami, na których trzyma ręce z dłońmi skierowanymi ku górze. Postać ma zaznaczony jedynie symbolicznie materiał, w który jest owinięta, przy czym prawa pierś jest widoczna. Głowa owalna, twarz bez wyrazu. uszy mają dolne płatki mocno wyciągnięte, prawie do ramion. Oczy zamknięte. Za postacią wyrzeźbiona w ska brama z owalnym zwieńczeniem oraz zarysy zabudowań. W rzeźbie wyraźnie widoczne są warstwy skały, w której jest wyrzeźbiona. Jedna z warstw idąca od prawego barku do lewego przedramienia jest wyraźnie ciemniejsza.


Wróć do menu na górze strony

21. Faraon

Obraz przykładowy

1. Charakterystyczna dla sztuki starożytnego Egiptu rzeźba głowy faraona. Rzeźba ma przetrącony nos i brodę.

2. Popiersie Ramzesa XII wyrzeźbione w kamieniu. Głowę zdobi korona faraona, prosta broda jest uszkodzona, podobnie jak i nos.


Wróć do menu na górze strony

22. Rzeźba na trawniku

Obraz przykładowy

1. Rzeźba stojąca na trawniku przedstawia wyłaniającą się z ziemi do poziomu piersi kobietę, której włosy zaplatane są przez dwa ptaki, a jeden ptak siedzi jej na ręku.


Wróć do menu na górze strony

23. Śpiąca kobieta

Obraz przykładowy

1. Rzeźba z białego marmuru przedstawia nagą kobietę śpiącą w łóżku na lewym boku. Lewą rękę trzyma pod głową, na poduszce.

Szczegółowy opis obrazu

Rzeźba z białego marmuru przedstawia nagą kobietę śpiącą w łóżku na lewym boku. Lewą rękę trzyma pod głową, na poduszce. Pościel, w której leży postać została oddana przez rzeźbiarza z realizmem. Widoczna jest różnica w wyglądzie między zsuniętą z bioder i nóg gładką narzutą, a haftowanym prześcieradłem wystającym spod poduszki. Materiał, z którego wykonana jest pościel marszczy się w naturalny sposób. Marmur, w którym została wyrzeźbiona postać jest dokładnie wypolerowany, tak, że odbija się w nim światło. Na prawej nodze widoczne są ciemniejsze ślady odpowiadające przebarwieniom w marmurze.


Wróć do menu na górze strony

24. Jan Paweł II

Obraz przykładowy

1. Metalowa figura przedstawiająca św. Jana Pawła II w tiarze, trzymającego w lewej ręce pastorał. Prawą rękę ma wyciągniętą do góry, nieco do przodu.

Szczegółowy opis obrazu

Metalowa figura przedstawiająca św. Jana Pawła II w tiarze, trzymającego w lewej ręce pastorał. Prawą rękę ma wyciągniętą do góry, nieco do przodu. Tiara na głowie ozdobiona jest wzorami roślinnym - pędami winorośli. Pastorał jest odwzorowaniem tego, którym posługiwał się Jan Paweł II. Jest nieco przechylony w swej górnej części do przodu, z charakterystyczną figurą Chrystusa "zwisającego" z krzyża, a nie tak jak to zazwyczaj jest przedstawiane przylegającego do krzyża. Twarz figury jest wypolerowana, dobrze oddaje rysy Jana Pawła II. Figura stoi na tle łukowatych okien lub drzwi budynku.


Wróć do menu na górze strony

25. Stonehenge

Obraz przykładowy

1. Pionowe, prostokątne bloki z szarego kamienia ustawione w krąg na łące porośniętej trawą. Na szczytach niektórych bloków leżą poziome bloki kamienne łącząc je ze sobą.

2. Formacja chmur nad kamiennym kręgiem w Stonehenge przedstawiona tak, jakby chmury wydobywały się z kręgu.


Wróć do menu na górze strony

26. Tadż Mahal

Obraz przykładowy

1. Mauzoleum Tadż Mahal. Centralny budynek zwieńczony kopułą otoczony dwoma mniejszymi kopułami, całość otoczona murem na którego czterech rogach stoją wieże. Całość wykonana z jasnego kamienia.

2. Mauzoleum Tadż Mahal od strony otaczających ogrodów. Przy wejściu jak i wzdłuż sadzawki z fontanną liczna grupa ludzi, prawdopodobnie turystów.

Szczegółowy opis obrazu

Szczegółowy opis mauzoleum można znaleźć w wikipedii pod adresem: https://pl.wikipedia.org/wiki/Tad%C5%BA_Mahal


Wróć do menu na górze strony

27. Fragment obrazu

Obraz przykładowy

1. Fragment obrazu przedstawiający zdobiony kolczyk w uchu kobiety. Elementy metalowe są złote, wśród nich są kolorowe kamienie. Na szyi kobiety jest sznur pereł.

2. Detal obrazu olejnego - kolczyk w kobiecym uchu, fragment jasnoszarego, koronkowego kołnierza oraz sznur pereł na szyi.

3. Zbliżenie obrazu olejnego przedstawiający ucho kobiety z kolczykiem. Widać spękanie farby obrazu w formie pionowych, równoległych linii na całej powierzchni.


Wróć do menu na górze strony

28. Wenecja

Obraz przykładowy

1. Kanał w Wenecji - widok z brzegu. Na pierwszym planie gondola stojąca przy drewnianym pomoście, po drugiej stronie kanału zabudowania w jasnych kolorach cegły, żółci i szarości. W tle dzwonnica kościoła.

2. Przycumowana do brzegu gondola w Wenecji. Łódź ma charakterystyczne, uniesione do góry, ostro zakończone rufę i dziób.


Wróć do menu na górze strony

29. Napis na ścianie

Obraz przykładowy

1. Napis białą farbą, w języku angielskim, na ceglanym murze pod dwoma zasłoniętymi oknami: Everything has beauty but not everyone can see it.

Szczegółowy opis obrazu

Tłumaczenie napisu: we wszystkim jest piękno, ale nie każdy może je zobaczyć.

Uwaga! W tym przypadku lepiej, aby tłumaczenie było w długim opisie, lub też ewentualnie w podpisie pod zdjęciem tak aby również osoby widzące, a nie znające angielskiego mogły zrozumieć. Powyższe zdjęcie jest doskonałym przykładem tego, że podpis pod zdjęciem jest czymś innym niż opis alternatywny. Tłumaczenie treści napisu z języka angielskiego może być wartością dodaną dla wszystkich internautów.


Wróć do menu na górze strony

30. Drzewo-kobieta

Obraz przykładowy

1. Z suchej, spękanej ziemi wyrasta drzewo, które ma formę pochylonej do przodu nagiej kobiety. Jedna z jej rąk jest zakończona gałęziami, na głowie ma zielone liście.

Szczegółowy opis obrazu

Pochylona do przodu naga kobieta widoczna z profilu (od lewej strony) jest jednocześnie drzewem. Jej stopy są zamienione w korzenie, wśród których rosną zielone rośliny. Prawa ręka kobiety wyciągnięta do przodu kończy się plątaniną bezlistnych gałęzi, na głowie zamiast włosów ma liście, które wyrastają jej również z pleców. Stoi na spękanej, jałowej i suchej, płaskiej, pustynnej ziemi. W oddali widoczne jest wzgórze, na niebie gęste chmury.


Wróć do menu na górze strony

31. Manneken Pis

Obraz przykładowy

1. Fontanna z figurą siusiającego chłopca ubranego w beret, czerwoną chustę na szyi, białą bluzkę w niebieskie paski i czarne spodnie.

Szczegółowy opis obrazu

Opis figury można znaleźć na Wikipedii: https://pl.wikipedia.org/wiki/Manneken_pis

Architektura i zabytki


Wróć do menu na górze strony

1. Most Golden Gate

Obraz przykładowy

1. Wiszący, czerwony most nad wodą. Na pierwszym planie betonowe wybrzeże i słup cumowniczy.

2. Most Golden Gate. Wiszący most pomalowany na czerwono. Widoczne dwa słupy, na których się opiera oraz liny, pod którymi jest podwieszony. Na pierwszym planie betonowe wybrzeże i słup cumowniczy.


Wróć do menu na górze strony

2. Ruiny

Obraz przykładowy

1. Fragment starożytnych ruin z białego kamienia. Pięć kolumn w stylu korynckim podtrzymuje leżące bloki kamienia, za nimi rozpadające się fragmenty ścian. W oddali zabudowania miasta.


Wróć do menu na górze strony

3. Paryż

Obraz przykładowy

1. Łuk Triumfalny w Paryżu widziany ze środka prowadzącej doń szerokiej ulicy. W środkowym prześwicie łuku widoczna jest flaga Francji.

2. Aleja Champs-Élysées w Paryżu, po której w obie strony jadą samochody z lat 50 XX wieku, rowerzyści oraz motocykliści. po bokach rosną zielone drzewa. W tle Łuk Triumfalny.

3. Łuk Triumfalny w Paryżu z wiszącą pod nim francuską flagą. Fasada jest w kolorze ciemnoszarym, miejscami czarnym. Na fasadzie kolumn płaskorzeźby, których szczegółów nie widać.


Wróć do menu na górze strony

4. Chiński dom

Obraz przykładowy

1. Biały podłużny budynek w stylu azjatyckim, z szarym dachem i strzelistą wieżą po środku stojący nad wodą. Na wprost wejścia łukowaty, brązowy most nad wodą. Budynek odbija się w gładkiej tafli wody.

2. Biały dom z charakterystycznym dla stylu azjatyckiego podwiniętym lekko do góry szarym dachem i wieżą stoi nad wodą, w której widać jego odbicie. W tle łukowaty, brązowy most.


Wróć do menu na górze strony

5. Pałac Westminsterski

Obraz przykładowy

1. Fasada Pałacu Westminster z wieżą Big Ben od strony Tamizy, w nocy. Budynek w kolorze brązowym podświetlony od dołu, wieża zegarowa w tym samym kolorze podświetlona jedynie w górnej części. Na niebie widoczna gwiazda.


Wróć do menu na górze strony

6. Parlament w Budapeszcie

Obraz przykładowy

1. Neogotycka fasada parlamentu w Budapeszcie od strony Dunaju. Fotografia wykonana o zmierzchu, budynek podświetlony od dołu.

Szczegółowy opis obrazu

Neogotycka fasada parlamentu w Budapeszcie w kolorach szarości i brązu. Budynek charakteryzuje symetria wokół centralnej, najwyższej części budynku zwieńczonej brązową kopułą, na której szczycie jest iglica. Po obu jej stronach wąskie, strzeliste, nieco niższe od kopuły wieże. Dalej po prawej i lewej dwie nadbudówki. Całość budynku jest bogato zdobiona rzeźbami i strzelistymi wieżyczkami, wszystko silnie podświetlone. Zdjęcie wykonane od strony widocznego na pierwszym planie Dunaju, w nocy.


Wróć do menu na górze strony

7. Pałac na Wyspie

Obraz przykładowy

1. Pałac na Wyspie w Łazienkach w Warszawie widziany od tyłu. Piętrowy klasycystyczny budynek umieszczony na prostokątnej wyspie na stawie. Na dachu stoją rzeźby.

Szczegółowy opis obrazu

Budynek z jasnego piaskowca stoi na wyspie z kamienia na stawie otoczonym parkiem. Po prawej stronie most z dachem podtrzymywanym kolumnami. W centralnej części budynku cztery kolumny podtrzymują trójkątne zadaszenie. Na dachu budynku stoją wyrzeźbione figury. Drzewa i krzewy w parku są zielone, budynek odbija się w gładkiej tafli wody. Więcej o pałacu można przeczytać na stronie Łazienek Królewskich: http://www.lazienki-krolewskie.pl/pl/architektura/palac-na-wyspie


Wróć do menu na górze strony

8. Miasto nad wodą

Obraz przykładowy

1. Nocna panorama, od strony morza bądź jeziora, wybrzeża z zabudowaniami nowoczesnego miasta z wysokimi biurowcami. W oknach biurowców i u ich stóp widać światła, w prawej części widoczne diabelskie koło z wesołego miasteczka.


Wróć do menu na górze strony

9. Cień meczetu

Obraz przykładowy

1. Na tle nieba widoczny cień lecącego ptaka, za nim kopuła meczetu, a przy niej cztery minarety, z których trzy są wyższe od kopuły. Widoczne tylko cienie na tle nieba, brak szczegółów. Zdjęcie czarno białe.


Wróć do menu na górze strony

10. Wnętrze katedry

Obraz przykładowy

1. Wnętrze nawy katedry gotyckiej z szarego kamienia. Wysokie kolumny z szarego kamienia łączą się w łuki na suficie. W głębi ołtarz, nad nim wąskie okna z witrażami.

Szczegółowy opis obrazu

Wnętrze nawy katedry gotyckiej z szarego kamienia. Po dwóch stronach strzeliste, podświetlone na dole kolumny z szarego kamienia łączące się na suficie w krzyżujące się łuki. Przejścia pomiędzy kolumnami również zwieńczone są łukami. W części środkowej, w głębi, na końcu nawy ołtarz, za nim kolumny zwieńczone łukami i wąskie okna z witrażami. Po środku wolna przestrzeń do przechodzenia, po jej obu stronach stoją krzesła.


Wróć do menu na górze strony

11. Pałac Kultury

Obraz przykładowy

1. Pałac Kultury w Warszawie od strony wschodniej. Za budynkiem widoczne wieżowce. Na chodniku, na pierwszym planie leżą sterty uprzątniętego śniegu, na postoju stoi taksówka.


Wróć do menu na górze strony

12. Katedra w Kolonii

Obraz przykładowy

1. Górna część fasady gotyckiej katedry w Kolonii. Dwie strzeliste wieże z ciemnego, miejscami czarnego kamienia z licznymi zdobieniami i długimi, łukowatymi w górnej części oknami na tle bezchmurnego nieba.


Wróć do menu na górze strony

13. Egipt

Obraz przykładowy

1. Wyrzeźbiona w jasnym piaskowcu głowa Sfinksa na tle piramidy Cheopsa. Sfinks ma ukruszony nos. Piramida ma na szczycie resztki okładziny z jasnego kamienia.


Wróć do menu na górze strony

14. Las Vegas

Obraz przykładowy

1. Kilkunastopiętrowy budynek z napisem w górnej części Caesars Palace. Architektura budowli nawiązuje stylem do budowli rzymskich z trójkątnym zwieńczeniem górującym nad dachem, a napis przypomina napisy łacińskie na budynkach.


Wróć do menu na górze strony

15. Florencja

Obraz przykładowy

1. Widok z lotu ptaka na Florencję. Domy mają czerwone dachy mniej więcej na jednym poziomie, po środku o wiele wyższa budowla katedry z dwoma wieżami po lewej stronie i obszerną, czerwoną kopułą po prawej stronie. W tle góry i bezchmurne niebo.


Wróć do menu na górze strony

16. Most. Londyn.

Obraz przykładowy

1. Tamiza, most Westminsterski z sześcioma przęsłami, na którego końcu stoi wieża Big Ben, a obok Pałac Westminsterski. Palą się latarnie, na niebieskim niebie różowe pasma zachodzącego słońca.


Wróć do menu na górze strony

17. Luwr.

Obraz przykładowy

1. Oświetlona od środka szklana piramida stojąca przed pałacem Luwr w Paryżu. Piramida odbija się w gładkiej tafli wody, przy której stoi. Za piramidą zabudowania pałacu.


Wróć do menu na górze strony

18. Maczu Pikczu.

Obraz przykładowy

1. Ruiny szarych, kamiennych zabudowań leżące wśród skał, otoczone trawą. Okoliczne szczyty zakrywa mgła.


Wróć do menu na górze strony

19. Piramida Majów.

Obraz przykładowy

1. Piramida schodkowa z szarego kamienia na tle chmur na niebie. Szczyt, do którego prowadzą strome schody zwieńczony jest prostokątną budowlą. Piramida otoczona trawnikiem, u dołu schodów stoi człowiek.


Wróć do menu na górze strony

20. Meczet

Obraz przykładowy

1. Dziedziniec meczetu. Budowla wykonana z białego kamienia. Podłoga z wypolerowanego jasnego marmuru zdobiona czarnymi wzorami roślinnymi.

Szczegółowy opis obrazu

Dziedziniec meczetu z białego kamienia. Po lewej stronie kolumnada, w której każda kolumna ozdobiona jest czarnymi wzorami i zwieńczona złotymi ozdobami. Nad kolumnadą białe kopuły. Na końcu kolumnady minaret ze zdobionymi na złoto balkonami, po czym kolejna kolumnada pod kątem prostym do pierwszej. Obok minaretu wielka biała, kulista kopuła otoczona pięcioma mniejszymi. Podłoga dziedzińca wyłożona kamiennymi, wypolerowanymi, jasnoszarymi płytami zdobionymi ciemnymi motywami roślinnymi. Płyty są wypolerowane tak dokładnie, że kolumnada odbija się w nich jak w lustrze.


Wróć do menu na górze strony

21. Brama meczetu.

Obraz przykładowy

1. Bogato zdobiony motywami geometrycznymi i roślinnymi element budynku utrzymany w odcieniach niebieskiego. W centralnej części okrągła rozeta.


Wróć do menu na górze strony

22. Times Square.

Obraz przykładowy

1. Kolorowe reklamy na fasadach nowoczesnych, pokrytych szkłem wielopiętrowych biurowców otaczających nowojorskie skrzyżowanie Times Square. Po lewej reklama samochodu, dalej nazwy marek, większość reklam nie do rozpoznania.


Wróć do menu na górze strony

23. Panorama miasta.

Obraz przykładowy

1. Panorama miasta. Domy mające mniej więcej wszędzie tę samą wysokość utrzymane w jasnych, pastelowych kolorach, dachy z czerwonej dachówki. Gęsta zabudowa. Na pierwszym planie wieżyczka wyższa od reszty zabudowań.


Wróć do menu na górze strony

24. Piza.

Obraz przykładowy

1. Katedra Santa Maria Assunta w Pizie. Budowla w stylu romańskim z szarego kamienia. Fasada zdobiona licznymi kolumnami, w centralnej części kopuła zwieńczona krzyżem. Za katedrą Krzywa Wieża.

Szczegółowy opis obrazu

Informacje o katedrze i Krzywej Wieży można znaleźć w wikipedii pod adresem https://pl.wikipedia.org/wiki/Piazza_del_Duomo_w_Pizie


Wróć do menu na górze strony

25. Wiatrak.

Obraz przykładowy

1. Drewniany wiatrak, na podeście z czterech elementów, stoi na łące. Prostokątna bryła wiatraka z szarych desek zwieńczona jest stożkowym dachem. Wiatrak ma cztery drewniane skrzydła.


Wróć do menu na górze strony

26. Koloseum.

Obraz przykładowy

1. Fragment muru Koloseum w Rzymie. Budowla z jasnego kamienia na trzech piętrach zawiera szereg okien zwieńczonych łukami. Pod murem przechodnie, na pierwszym planie drzewo.


Wróć do menu na górze strony

27. Miasto w nocy.

Obraz przykładowy

1. Nocna panorama miasta wykonana z lotu ptaka. Cała przestrzeń aż do horyzontu składa się z żółtych i białych świateł widocznych jako kropki lub linie na czarnym tle.


Wróć do menu na górze strony

28. Kolumnada.

Obraz przykładowy

1. Czarno-białe zdjęcie przedstawiające kolumnadę z jasnego kamienia w formie łuku. Kolumny w stylu doryckim podtrzymują dach, na którym stoją figury przedstawiające ludzi.

2. Czarno-białe zdjęcie przedstawiające część kolumnady otaczającej plac św. Piotra w Watykanie.


Wróć do menu na górze strony

29. Wieżowiec.

Obraz przykładowy

1. Na tle nieba w kolorze pomarańczowym cień wieżowca stojącego pomiędzy dwoma ponad trzykrotnie niższymi budynkami. Zza wieżowca wyłania się żółty krąg Słońca.


Wróć do menu na górze strony

30. Uliczka.

Obraz przykładowy

1. Wąska, brukowana uliczka otoczona z obu stron jednopiętrowymi, jasno pomalowanymi domami, przy których rosną kwiaty. Po środku uliczki rynsztok. Domy po lewej stronie nie stoją do uliczki frontem, tylko lewym szczytem.


Wróć do menu na górze strony

31.Pomnik Mickiewicza.

Obraz przykładowy

1. Pomnika Adama Mickiewicza w Warszawie. Figura trzymająca rękę na sercu stoi na tle chmur na niebie na cokole ustawionym na podwyższeniu, na które prowadzą schody. Wokół trawnik z kwiatami otoczony ozdobnym ogrodzeniem z żelaza. W tle za pomnikiem kościół.

2. Ozdobne ogrodzenie z kutego żelaza przedstawiające formy roślinne. Ogrodzenie otacza trawnik z kwiatami, na którym, na podwyższonym cokole stoi pomnik Adama Mickiewicza.


Wróć do menu na górze strony

32. Ruiny.

Obraz przykładowy

1. Ruiny średniowiecznego zamku na szczycie wzgórza otoczonego lasami. Po środku, otoczona murami z jasnego kamienia okrągła baszta w jasnym kolorze od ziemi do połowy, a od połowy z cegieł. W baszcie widoczne wąskie okna. Za nią wbudowana w mury niższa, prostokątna baszta z jasnego kamienia.

Ruch uliczny


Wróć do menu na górze strony

1. Deptak.

Obraz przykładowy

1. Mężczyzna z akordeonem siedzi na krzesełku po środku ulicy, która jest deptakiem. Przed nim leży drewniane pudełko i stoi butelka wody, po prawej biały słup, a po lewej torba na kółkach w kolorze bordo. Po lewej na ławkach siedzą ludzie, tle idą przechodnie.


Wróć do menu na górze strony

2. Nowy Jork.

Obraz przykładowy

1. Perspektywa ulicy. Na pierwszym planie żółta taksówka charakterystyczna dla Nowego Jorku i ludzie przechodzący po pasach. Ulica jest jednokierunkowa, szeroka na 6 pasów. Po obu stronach brązowe i beżowe domy, w głębi aż do końca oszklone wieżowce.


Wróć do menu na górze strony

3. Plac w mieście.

Obraz przykładowy

1. Plac w mieście. Po prawej rzeźba lwa, w głębi po prawej stronie pałacyk, po lewej zabudowania z jasnego kamienia. Po środku samochody stoją na światłach, za nimi widoczne palmy. Zza chmur wyłania się Słońce.


Wróć do menu na górze strony

4. Mosty.

Obraz przykładowy

1. Zdjęcie nocne przedstawiające oświetlone przęsło mostu nad rzeką, w głębi odbijający się w wodzie most oświetlony na fioletowo, a za nim słup mostu wiszącego oświetlony na biało. Na szczycie słupa świecąca na czerwono lampa.


Wróć do menu na górze strony

5. Plac.

Obraz przykładowy

1. Po wybrukowanym placu chodzą przechodnie. Na pierwszym planie kwiaty przy ogródku kawiarnianym. Plac otoczony gotyckimi i barokowymi, bogato zdobionymi, jasnymi kamienicami. Na dachu jednej z kamienic złota figura postaci na koniu.


Wróć do menu na górze strony

6. Plac.

Obraz przykładowy

1. Ulica w nowoczesnym mieście. W głębi, na końcu perspektywy ulicy wysoki, szary obelisk. Po obu stronach zabudowania z różnych epok, od oszklonych, nowoczesnych po budynki z początku XX wieku. Ulica jednokierunkowa, po obu stronach zaparkowane samochody.


Wróć do menu na górze strony

7. Warszawska dorożka.

Obraz przykładowy

1. Dorożka ciągnięta przez konia na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Zdjęcie czarno-białe. Wzdłuż ulicy stoją ozdobne latarnie uliczne, zabudowa z jasnego kamienia w różnych stylach architektonicznych.

Szczegółowy opis obrazu

Dorożka ciągnięta przez jednego konia wjeżdża w Krakowskie Przedmieście w Warszawie od strony ul. Świętokrzyskiej. Koła dorożki nie mają opon, są jedynie obręczami z grubymi szprychami. Z przodu siedzi dorożkarz w czapce z daszkiem, przed nim przyczepiony pionowo bat. Za nim odkryta część dla pasażerów - zadaszenie jest złożone. Po obu stronach ulicy stoją ozdobne latarnie.


Wróć do menu na górze strony

8. Dorożka.

Obraz przykładowy

1. Biała dorożka zaprzężona w dwa białe konie powożona przez dorożkarza w meloniku, na placu otoczonym kamienicami o jasnych fasadach. Po środku placu na cokole stoi czarna figura. W dolnych częściach kamienic sklepy i kolorowe reklamy.

Szczegółowy opis obrazu

Biała dorożka wykonana z malowanej blachy, ciągnięta przez dwa białe konie jedzie po jezdni przy placu. Konie mają czarną, skórzaną uprząż. Powozi dorożkarz siedzący na czerwonym kocu, w garniturze, na głowie ma melonik. W prawej ręce trzyma bat. Po prawej stronie dorożkarza lampa. Koła dorożki nie mają opon, są jedynie obręczami z gumową, czarną okładziną, z grubymi szprychami. W części dla pasażerów siedzą dwie kobiety i mężczyzna.


Wróć do menu na górze strony

9. Motocykliści.

Obraz przykładowy

1. Dwaj motocykliści w czarnych kaskach stoją na skrzyżowaniu przed przejściem dla pieszych. Wokół skrzyżowania brak zabudowań. Nad skrzyżowaniem latarnie i światła uliczne. W tle bezchmurne, wieczorne lub wczesno poranne niebo.


Wróć do menu na górze strony

10. Dziewczynki na rowerze.

Obraz przykładowy

1. Trzy roześmiane dziewczynki jadą na jednym rowerze ulicą w strugach deszczu. Na pierwszym planie figura biało czarnej krowy oraz daszek z napisami po wietnamsku. W tle motocykle stojące pod domami po drugiej stronie ulicy.


Wróć do menu na górze strony

11. Ulica i tramwaj

Obraz przykładowy

1. Ulica w mieście. w perspektywie neogotycki kościół z czerwonej cegły. W centralnej części czerwono biały tramwaj skręca w przecznicę w prawo. Nad ulicą rozwieszone białe latarnie. Zabudowania z jasnego kamienia w stylu z pierwszej połowy XX wieku.


Wróć do menu na górze strony

12. Dwa tramwaje

Obraz przykładowy

1. Dwa mijające się lub jadące obok siebie tramwaje. Zdjęcie (zarówno tramwaje jak i otoczenie ulicy) wykonane z miejsca pomiędzy torami, rozmazane w taki sposób, że sprawia wrażenie ruchu tramwajów, które widoczne są w centralnej jego części.


Wróć do menu na górze strony

13. Florencja

Obraz przykładowy

1. Widok katedry we Florencji z dochodzącej do niej, pełnej ludzi ulicy. Widoczna bogato zdobiona, z wieloma rzeźbami i innymi detalami, fasada z jasnego kamienia i rozetą nad wejściem do lewej nawy. W tle kopuła pokryta czerwoną dachówką.


Wróć do menu na górze strony

14. Rowery na ulicy

Obraz przykładowy

1. Wieczorne zdjęcie wyłożonej brukiem i kostką brukową ulicy, po środku której jest parking dla rowerów ze stalowymi pałąkami oraz stoliki kawiarniane ze złożonymi parasolami. W tle zabudowania z szarego kamienia, w głębi ulicy stare kamieniczki.

2. Zdjęcie ulicy wieczorem wykonane z użyciem filtra redukującego kolory pokazuje ulicę w odcieniach szarości i brązu. Na pierwszym planie rowery i stoliki kawiarni ze złożonymi parasolami.


Wróć do menu na górze strony

15. Kolorowy tramwaj

Obraz przykładowy

1. Kolorowy, pomalowany w białe, żółte, czerwone, zielone, pomarańczowe i niebieskie fale piętrowy tramwaj jedzie po torach, a za nim kolorowy piętrowy autobus. Za nimi w tle budynek z jasnego kamienia, w oddali wieżowce i tramwaje.


Wróć do menu na górze strony

16. Żebraczka

Obraz przykładowy

1. Czarnowłosa kobieta w chustce siedzi na chodniku i w wyciągniętej ręce trzyma kubek. W tle drzewo, słup latarni i reklamy na ścianie kiosku z gazetami. Zdjęcie czarno-białe.


Wróć do menu na górze strony

17. Trolejbus

Obraz przykładowy

1. Przegubowy trolejbus marki Solaris, pomalowany na biało i zielono, przejeżdża przez skrzyżowanie. Na tablicy świetlnej nad przednią szybą napis NORDEND. W tle kamienice i wieża kościoła z czerwonej cegły.


Wróć do menu na górze strony

18. Trolejbus

Obraz przykładowy

1. Stacja w paryskim metrze. Po środku tory, po obu stronach torów perony. Tunel ma formę łukowatą, ściany pokryte kafelkami i plakatami reklamowymi. Pod ścianami zielone, plastikowe ławki. Tunel zakręca lekkim łukiem. Sufit podświetlony różnokolorowymi światłami.


Wróć do menu na górze strony

19. Ulica wieczorem

Obraz przykładowy

1. Ruch uliczny i światła miasta wieczorem. Górna i dolna część zdjęcia jest lekko zamazana tworząc wrażenie jakby elementy zdjęcia były miniaturami, zabawkami.

2. Ulica w mieście wieczorem. Po jezdni jadą autobusy, trolejbus i samochody osobowe z zapalonymi światłami. Chodniki i jezdnią są mokre jak po deszczu. W tle, nieco rozmazane światła samochodów i latarni.


Wróć do menu na górze strony

20. Lampiony

Obraz przykładowy

1. Białe i pomarańczowe kule zawieszone pomiędzy ścianami zabudowań. Po prawej kamienica z drewnianymi balkonami, po lewej stary, kamienny mur. W tle kamienice o ciemnoczerwonych fasadach, a za nimi, na tle nieba górne piętra i dach neogotyckiej budowli.


Wróć do menu na górze strony

21. Ulica w Rzymie

Obraz przykładowy

1. Brukowana ulica prowadząca do ruin Koloseum. Po obu stronach jezdni rosną drzewa, stoją ozdobne latarnie, po chodnikach idą przechodnie. Widoczny autobus i kilka samochodów oraz zabudowania. Zdjęcie wykonane ze środka prawego pasa jezdni.


Wróć do menu na górze strony

22. Most nocą

Obraz przykładowy

1. Nocne zdjęcie ulicy (prawdopodobnie na moście), na której po przejeżdżających samochodach widać tylko ślady w formie czerwonych linii odpowiadających tylnym światłom pojazdów. Wzdłuż jezdni latarnie, których światła mają formę gwiazd.

2. Jezdnia na moście. Po obu stronach betonowe barierki. Wzdłuż jedni stoją latarnie. Zdjęcie wykonane nocą, tylne światła samochodów pozostawiają nad jezdnią czerwony ślad.


Wróć do menu na górze strony

23. Ulica po deszczu

Obraz przykładowy

1. Czarno-białe zdjęcie przedstawiające zmoczoną deszczem ulicę, przez którą poza pasami przechodzi mężczyzna. Po lewej stronie, pod drzewami przy chodniku stoją samochody osobowe, za nimi autobus rusza z przystanku. Dalej przejście dla pieszych i skrzyżowanie.


Wróć do menu na górze strony

24. Ulica wieczorem

Obraz przykładowy

1. Wieczorny widok ulicy po której obu stronach stoją nowoczesne, szklane wysokościowce. Na jezdni nie widać samochodów tylko czerwone i białe linie świateł samochodów, które przejeżdżały. Po obu stronach na chodnikach rosną drzewa.


Wróć do menu na górze strony

25. Skrzyżowanie

Obraz przykładowy

1. Skrzyżowanie ulic. Na pierwszym planie przednia cześć żółtego samochodu Ford dojeżdżającego do skrzyżowania. Czerwone światło dla pieszych i dla dwóch żółtych taksówek stojących na prostopadłej ulicy. Wokół skrzyżowania wysokie bloki z kamienia.


Wróć do menu na górze strony

26. Kanał w Wenecji

Obraz przykładowy

1. Kanał w Wenecji po którym płyną motorówki. Widać utrzymanie kierunku ruchu prawostronnego na kanale. Po lewej stronie kanału widoczne kamienice w kolorach pastelowych. Po prawej stronie, w tle kopuła kościoła.


Wróć do menu na górze strony

27. Ruchliwe skrzyżowanie

Obraz przykładowy

1. Skrzyżowanie ulic, na którym pasy namalowane są również na skos pomiędzy dwoma rogami skrzyżowania. Na pasach i na chodnikach bardzo dużo pieszych, na jednej z ulic dochodzących do skrzyżowania kilka samochodów oczekuje na światłach.

2. Skrzyżowanie z przejściami dla pieszych. Tłum ludzi na jezdni i na chodnikach. Przy ulicach stoją nowoczesne, oszklone budynki. Nad wejściem po prawej napis TSUTAYA, po drugiej stronie ulicy kolorowa reklama. Samochody czekają na światłach.


Wróć do menu na górze strony

28. Autostrada

Obraz przykładowy

1. Autostrada widoczna z lotu ptaka. Jezdnia jest mokra od deszczu. Po lewej droga wjazdowa na autostradę. lewym pasem jadą dwa samochody, prawym samochód i autobus. Na niebie po lewej czarne chmury z widocznym gęstym deszczem. Po prawej niebo niebieskie.


Wróć do menu na górze strony

29. Światła

Obraz przykładowy

1. Cztery zdjęcia połączone w jedno przedstawiające światła uliczne dla rowerów. Na pierwszym czerwone światło, na drugim czerwone i żółte, na trzecim zielone, a na czwartym żółte.


Wróć do menu na górze strony

30. Awaria tramwajów

Obraz przykładowy

1. Szereg tramwajów w kolorach żółtym i czerwonym stoi na torach jeden za drugim. Z niektórych tramwajów podróżni wysiadają na jezdnię.

2. Awaria tramwajów na ulicy Marszałkowskiej w Warszawie przy placu Zbawiciela. Z unieruchomionych tramwajów podróżni wysiadają na jezdnię. W tle wieże kościoła św. Zbawiciela.


Wróć do menu na górze strony

31. Metro

Obraz przykładowy

1. Stacja warszawskiego metra. Po lewej stronie pociąg odjeżdżający w kierunku stacji Kabaty. Zdjęcie wykonane w taki sposób, że osoby, które się poruszyły w czasie jego wykonania są rozmazane sprawiając wrażenie ruchu.

Praca biurowa


Wróć do menu na górze strony

1. Manager

Obraz przykładowy

1. Ciemnowłosa, lekko uśmiechnięta kobieta w beżowym żakiecie i spodniach trzyma w ręku otwarty laptop. Za nią namalowane na biało strzałki rozchodzą się we wszystkich kierunkach.


Wróć do menu na górze strony

2. Cień na murze

Obraz przykładowy

1. Na murze z czerwonych cegieł jasną farbą namalowana kobiet siedząca na fotelu biurowym na kółkach przed stolikiem, na którym stoi otwarty laptop i filiżanka na spodku. Kobieta ma ręce na klawiaturze, na nogach ma buty na wysokich obcasach.


Wróć do menu na górze strony

3. Pracownik biura

Obraz przykładowy

1. Mężczyzna w ciemniej koszuli patrzy na płaski ekran komputerowy trzymając lewą dłoń na brodzie. Prawą rękę trzyma na myszce. Za plecami ma oparcie fotela. Całość odbija się jak w lustrze w wypolerowanym blacie stołu, przy którym siedzi.


Wróć do menu na górze strony

4. Pracownica biura

Obraz przykładowy

1. Uśmiechnięta młoda kobieta o obfitym dekolcie, ubrana na biało, siedzi przy biurku i trzymając w ręku kartę kredytową patrzy na ekran laptopa. Za nią rośliny doniczkowe, okna, a na drugiej ścianie trzy ekrany telewizyjne pokazujące wykresy.


Wróć do menu na górze strony

5. Call center

Obraz przykładowy

1. Trzy młode kobiety ze słuchawkami mającymi też mikrofony stoją na tle muru, na którym rozmieszczonych jest kilkadziesiąt zdjęć przedstawiających ludzkie twarze.


Wróć do menu na górze strony

6. Narada

Obraz przykładowy

1. Cztery osoby w tym trzech mężczyzn, z których jeden jest czarnoskóry siedzą przy stole i patrzą na ekran laptopa Apple leżącego po środku. Na blacie leżą dokumenty, stoi kubek z kolorowymi markerami i kubek z kawą.

2. W jasnym pomieszczeniu o białych ścianach pomieszczeniu, którego konstrukcja opiera się na brązowych, surowych belkach, na których ustawione są rośliny doniczkowe. Przy stole siedzą cztery osoby i patrzą w ekran laptopa.


Wróć do menu na górze strony

7. Sala konferencyjna

Obraz przykładowy

1. Sala konferencyjna utrzymana w odcieniach brązu. Przy prostokątnym stole stoi po dłuższych bokach po 5 beżowych krzeseł i po dwa na każdym szczycie. Na ścianach duże ekrany telewizyjne z kolorowymi obrazami. Na stole stoją filiżanki na spodkach i zdjęcia lub dokumenty.


Wróć do menu na górze strony

8. Biuro sprzed stuleci

Obraz przykładowy

1. Na stole pokrytym białym płótnem leżą zapisane czarnym pismem ręcznym kartki, w pustym kałamarzu stoi pióro, obok kartek leży drewniany młotek, a przy nim stare kajdanki z czarnego metalu i zapisana biała kartka. Po środku, w wiklinowym koszyczku zapisana kartka.


Wróć do menu na górze strony

9. Pluszowy miś

Obraz przykładowy

1. Duży pluszowy miś siedzi przy biurku, na którym stoi płaski monitor komputerowy i płaska klawiatura o białych przyciskach. Obok monitora stoi lampa biurowa, na blacie porozrzucane są kartki, długopis, spinacz i inne przybory biurowe.


Wróć do menu na górze strony

10. Ręce na blacie

Obraz przykładowy

1. Przy blacie z trzech drewnianych desek widoczne ręce dwóch siedzących naprzeciwko siebie kobiety i mężczyzny. Kobieta pisze w notatniku, obok stoi filiżanka kawy i leży smartfon. Przed mężczyzną leży tablet i smartfon i szklanka wody. Dalej na blacie, pod ścianą z cegieł, leży brązowa torebka.


Wróć do menu na górze strony

11. Ręka notuje

Obraz przykładowy

1. Mężczyzna w niebieskiej koszuli z podwiniętymi rękawami siedzi przy biurku. Lewą rękę trzyma nad klawiaturą laptopa, prawą rękę, w której trzyma długopis opiera o notatnik. Za mężczyzną pomarańczowa ściana. Zdjęcie nieostre poza ręką z długopisem.


Wróć do menu na górze strony

12. Ręce przed laptopem

Obraz przykładowy

1. Ręce kobiety siedzącej przy biurku, widok z góry. W lewej trzyma kubek z kawą, w prawej smartfona. Przed nią otwarty włączony laptop, po lewej otwarty skoroszyt, za nim stoją trzy zamknięte skoroszyty. Po prawej leżą pomarańczowe kartki.


Wróć do menu na górze strony

13. Ręce kobiety

Obraz przykładowy

1. Ręce kobiety nad klawiaturą laptopa MacBook Air na drewnianym blacie. Paznokcie pomalowane na ciemnofioletowo, na palcach widoczne pierścionki. Po prawej stoi kubek z kawą, przed laptopem leży smartfon. Na ekranie wyszukiwarka Google.


Wróć do menu na górze strony

14. Ręce kobiety

Obraz przykładowy

1. Ręce dwóch mężczyzn siedzących przy biurku. Przed nimi dwa otwarte laptopy, długopisy i dokumenty. W rękach trzymają ołówki nad zapisaną białą kartką.


Wróć do menu na górze strony

15. Open space

Obraz przykładowy

1. Duże pomieszczenie biurowe. Przy biurkach ustawionych w rzędzie pod oknem, oddzielonych przezroczystymi ściankami i donicami z roślinami siedzą mężczyźni przed ekranami komputerów. Środkiem, po drewnianej podłodze idzie kobieta.


Wróć do menu na górze strony

16. Sprzęt komputerowy

Obraz przykładowy

1. Czarne komputery, płaskie monitory, klawiatury i drukarki leżą obok siebie na szarym blacie przy ścianie wyłożonej szarymi kafelkami. Przed blatem dwa fotele biurowe, nad blatem na ścianie jasno szare szafki.


Wróć do menu na górze strony

17. Mężczyzna w biurze

Obraz przykładowy

1. Mężczyzna w garniturze siedzi przy biurku w biurze i rozmawia przez telefon, który trzyma lewą ręką przy uchu. Prawą ręką notuje piórem wiecznym w notatniku. Po jego prawej stronie widoczny jest fragment otwartego laptopa, dalej zamknięty notatnik.


Wróć do menu na górze strony

18. Recepcja

Obraz przykładowy

1. Hol i recepcja w biurowcu. Na pierwszym planie długowłosa blondynka w białej bluzce siedzi w recepcji z dziurkowanej, szarej blachy ze szklanym blatem. Dalej, nieco zamazane drzwi wejściowe i osoby, które stoją w holu na podłodze z szarych płytek.


Wróć do menu na górze strony

19. Recepcja

Obraz przykładowy

1. Mężczyzna w białej koszuli i czarnej kamizelce siedzi przy biurku na fotelu biurowym. Lewą ręką zasłania sobie usta, prawą trzyma długopis. Pochyla się nad książkami i dokumentami. W tle pomarańczowa ściana.

Sport, rozrywka wypoczynek


Wróć do menu na górze strony

1. Koszykówka

Obraz przykładowy

1. Trzej czarnoskórzy koszykarze biegną na boisku podczas meczu. Jeden z nich odbija prawą ręką piłkę. Za nimi fotografowie, trener oraz kibice. Dwaj koszykarze mają jasne stroje, jeden ma strój pomarańczowy.


Wróć do menu na górze strony

2. Chłopiec na boisku

Obraz przykładowy

1. Widok z lotu ptaka. Chłopiec w żółtej koszulce rzuca piłką w stronę kosza na pomarańczowym boisku koszykówki. Wyraźnie widoczne są cienie zarówno tablicy z koszem jak i chłopca. Rzucona piłka znajduje się w połowie drogi od rąk do kosza.


Wróć do menu na górze strony

3. Na plaży

Obraz przykładowy

1. Zamek z piasku na plaży. Na wodzie, przy brzegu stoją motorówki, od strony wody idzie mężczyzna niosący wiadro z wodą.

2. Zamek z piasku z wieloma półkolistymi bramami, murami, basztami i wieżami, z licznymi schodami. W tle motorówki stojące przy brzegu oraz mężczyzna niosący ciężkie wiadro.


Wróć do menu na górze strony

4. Lecący motocyklista

Obraz przykładowy

1. Na tle chmur lecący motocykl z motocyklistą w kolorowym kombinezonie i w kasku z daszkiem. Motocyklista nie siedzi, tylko leci za motocyklem trzymając rękami za siodełko.


Wróć do menu na górze strony

5. Dzieci w łódce

Obraz przykładowy

1. Troje nagich, ciemnowłosych dzieci w typie azjatyckim siedzi w łodzi i moczy ręce w wodzie. Obok na łodzi leżą rośliny, w tle brzeg z niewielką, piaszczystą plażą.


Wróć do menu na górze strony

6. Kobieta i góry

Obraz przykładowy

1. Widok od tyłu kobiety w czerwonej bluzce w czarne kropki i w niebieskim kapeluszu siedzącej na trawie wśród żółtych kwiatków, obserwującej zarośniętą trawą równinę i pokryte płatami śniegu góry. Nad szczytami gęste, szare chmury.


Wróć do menu na górze strony

7. Wędkarz

Obraz przykładowy

1. Prawa ręka mężczyzny ubranego w brązowo zieloną kurtkę trzyma wędkę do łowienia pstrągów z kołowrotkiem, na którym nakręcona jest gruba, żółta żyłka. Palec serdeczny przyciska żyłkę do uchwytu wędki wykonanego z korka.


Wróć do menu na górze strony

9. Balony

Obraz przykładowy

1. Nad porośniętą łąkami i drzewami równiną pokrytą lekką mgłą lecą cztery balony na gorące powietrze. Na żółtawym niebie podłużne chmury, w oddali szczyty wzgórz.


Wróć do menu na górze strony

10. Na hamaku

Obraz przykładowy

1. Jasnowłosa dziewczynka w niebieskiej bluzce leży w poprzek na hamaku w różnokolorowe pasy, z przewagą odcieni czerwieni i różu. W tle drzewo i zarośla, pod hamakiem rośnie trawa.


Wróć do menu na górze strony

11. Na pustyni

Obraz przykładowy

1. Na szczycie piaszczystej, pustynnej wydmy w kolorach od beżowego do brązowego, stoi samochód terenowy, do którego prowadzą ślady kół. W górnej części, najbardziej stromej ślady kół są wyraźnie głębsze. U podstaw wydmy nieliczna roślinność.


Wróć do menu na górze strony

12. Wspinaczka

Obraz przykładowy

1. Na tle rozgwieżdżonego nieba, na którym widać fragment słońca wychylającego się zza skały, cztery pionowe skały. Na jednej z nich widoczny cień człowieka wspinającego się po linie.


Wróć do menu na górze strony

13. Malarz

Obraz przykładowy

1. Mężczyzna w szarej koszuli, z pędzlem w prawej ręce i paletą w lewej pochyla się nad podzielonym na kwadraty białym kartonem. W niektórych kwadratach są już narysowane serca, w jednym napis HERZ. Mężczyzna maluje w białym kwadracie czerwone serca.


Wróć do menu na górze strony

14. Ścianka wspinaczkowa

Obraz przykładowy

1. Widok z dołu mężczyzny w stroju alpinisty wspinającego się na ściankę wspinaczkową. Nierówności na ściance pomalowane są na różne kolory, a pod każdym przyczepione są jedna lub dwie kolorowe wstążki. Na pierwszym planie dwie zwisające liny.


Wróć do menu na górze strony

15. Corrida

Obraz przykładowy

1. Na piaszczystej arenie klęczy mężczyzna ubrany w różowy, zdobiony haftami i koronkami strój. W rękach trzyma różowo-żółtą płachtę, którą macha nad głową. Za nim w wyskoku czarny byk z biało czerwoną kokardą na karku. W tle brązowe ściany areny.


Wróć do menu na górze strony

16. Zima w mieście

Obraz przykładowy

1. Lodowisko na otwartym powietrzu otoczone zabudowaniami biurowców z jasnego kamienia. Wokół lodowiska drzewa i kolorowe flagi różnych państw. Lodowisko jest poniżej poziomu otaczających ulic. Na lodowisku ludzie jeżdżący na łyżwach.


Wróć do menu na górze strony

17. Judo

Obraz przykładowy

1. Dwaj zawodnicy podczas walki judo. Zawodnik w granatowym kimonie stoi zaś zawodnik w białym kimonie, któremu spod rozchylonego kimona widać klatkę piersiową, wisi głową w dół ściskając nogami głowę przeciwnika, a dłońmi blokując mu lewą rękę.


Wróć do menu na górze strony

18. Biegaczka

Obraz przykładowy

1. Czarnoskóra, długowłosa lekkoatletka w żółtoczarnym kostiumie w podskoku nad niebieską bieżnią, a przed nią kamerzysta w słuchawkach na uszach trzyma kamerę umieszczoną na stelażu zamocowanym na pasach przyczepionych do jego korpusu.


Wróć do menu na górze strony

19. Pompki

Obraz przykładowy

1. Krótkowłosa kobieta w żółtym podkoszulku oraz dziewczynka w niebieskim podkoszulku i różowej opasce na ciemnych włosach leżą na brzuchu na asfaltowej drodze zwrócone do siebie głowami z rękami ułożonymi tak, jakby robiły pompki.


Wróć do menu na górze strony

20. Fotomontaż - ręka

Obraz przykładowy

1. Fotomontaż. W strugach deszczu wyciągnięta nad wodą ręka, na której stoi mała postać dziewczynki w granatowej sukience pod kolorową parasolką, a na końcu palców przykucnięta dziewczynka zarzuca wędkę.


Wróć do menu na górze strony

21. Wesołe miasteczko

Obraz przykładowy

1. W wesołym miasteczku, na oświetlonej kolorowo karuzeli, na siedzeniach podczepionych na łańcuchach kręcą się ludzie. Postacie są nieostre, co wskazuje na ruch karuzeli. Wokół fragmenty podświetlonych innych atrakcji. W tle zachmurzone niebo.


Wróć do menu na górze strony

22. Rodeo

Obraz przykładowy

1. Rodeo. Na piaszczystej arenie leży mężczyzna w kraciastej koszuli, a nad nim wierzga nogami biały koń, na którym jest głębokie skórzane siodło, a u pyska gruba, spleciona lina.


Wróć do menu na górze strony

23. Zjazd z wydmy

Obraz przykładowy

1. Kobieta w różowym podkoszulku i czarnych spodniach zjeżdża na desce typu mono-ski po brązowym piasku wydmy. Lewą rękę ma wyciągnięto przed siebie, prawą w bok. Na nogach ma białe trampki i wiązania utrzymujące nogi na desce.


Wróć do menu na górze strony

24. Surfer

Obraz przykładowy

1. Mężczyzna w czarnych spodenkach płynie na szczycie spienionej fali na desce do windsurfingu. Za nim widoczna jest rozpryskująca się od deski woda.


Wróć do menu na górze strony

25. Żaglowiec

Obraz przykładowy

1. Przy portowym nadbrzeżu stoi trójmasztowy żaglowiec o nazwie Kastelot. Na rufie po nazwą jest napis Bristol. Z nadbrzeża do żaglowca prowadzi pomost. W tle zabudowania miasta.

Szczegółowy opis obrazu

Trójmasztowy żaglowiec stoi prawą burtą przy nadbrzeżu. Dolna część kadłuba pomalowana na szaro, burty obłożone są brązowymi, drewnianymi klepkami. W burcie widoczne są ułożone w linię okrągłe okna. Dominującym elementem jest olinowanie żaglowca, liny rozmieszczone są we wszystkich częściach masztów i pokładu. Żagle są zwinięte. Po prawej stronie na nadbrzeżu widoczne urządzenia portowe, po lewej przepływające wodą jednostki, most i zabudowania miasta.


Wróć do menu na górze strony

26. Fotomontaż - skok do wody

Obraz przykładowy

1. Fotomontaż. Na blacie leży smartfon, którego ekran ma jasnoniebieski kolor mogący przypominać wodę. Nad ekranem mała postać skaczącego do wody, w przysiadzie, z rękami wyciągniętymi do przodu, chłopca w czarnych spodenkach.


Wróć do menu na górze strony

28. Fotomontaż - pływak

Obraz przykładowy

1. Fotomontaż. Przedzielona białym pasem szosa wśród pól. Na pierwszym planie pływak przepływający przez szosę, której asfaltowa nawierzchnia w tym miejscu zamienia się w wodę. Pływak ma prawą rękę nad wodą, na oczach ma okulary pływackie, a na głowie czepek.


Wróć do menu na górze strony

29. Pływak w basenie

Obraz przykładowy

1. Pływak płynący wyznaczonym w basenie torem. Twarz ma w wodzie, na głowie czepek, obie ręce ponad wodą wyciągnięte w bok. Wokół rozpryskane krople wody. W tle kolorowe chorągiewki rozwieszone nad basenem i ludzie na brzegu. Za nimi ściana i okno.


Wróć do menu na górze strony

30. Piłka nożna

Obraz przykładowy

1. Na zielonej murawie stadionu leży pomalowana w biało-pomarańczowo-zielono-czarne wzory piłka do piłki nożnej. W tle, nieostre, zadaszone trybuny i stojące wokół boiska na ziemi tablice reklamowe.


Wróć do menu na górze strony

31. Wypoczynek na trawie

Obraz przykładowy

1. Uśmiechnięta, młoda kobieta w brązowej sukience we wzory geometryczne siedzi na kocu na trawniku zasypanym żółtymi liśćmi, z książką w ręku. Obok niej kosz z kwiatami oraz metalowy koszyk z jabłkami. W tle drzewa o czerwonych i żółtych liściach.

Krajobrazy, natura, zwierzęta


Wróć do menu na górze strony

1. Na pastwisku

Obraz przykładowy

1. Zbliżenie z profilu głowy i pyska brązowej krowy stojącej na łące. W uchu ma żółty kolczyk, prawym okiem patrzy w obiektyw. W tle pasące się na łące krowy, a dalej wzgórza.


Wróć do menu na górze strony

2. Długowłosa

Obraz przykładowy

1. Ciemnobrązowa, długowłosa krowa o bardzo dużych, wykręconych rogach stoi na łące, której trawa jest wyschnięta. W tle bezlistne drzewa i pokryte chmurami niebo.


Wróć do menu na górze strony

3. Motyl

Obraz przykładowy

1. Zbliżenie z profilu siedzącego na pniu brzozy motyla o złożonych skrzydłach, których wzór i kolor - czarne wzory na białym tle - przypominają nieco wzór widoczny na korze brzozy.


Wróć do menu na górze strony

4. W oborze

Obraz przykładowy

1. Dziewczynka w okularach i w kolorowej bluzeczce wyciąga rękę w stronę dwóch białych pysków krów stojących w oborze.


Wróć do menu na górze strony

5. Żaglówki

Obraz przykładowy

1. Po rzece lub kanale otoczonym po dwóch brzegach jasnymi skałkami porośniętymi zielonymi krzakami płyną żaglówki z ze złożonymi żaglami. Przy lewym brzegu przystań z pomostem i zacumowanymi żaglówkami. Na błękitnym niebie kilka chmur.


Wróć do menu na górze strony

6. Pustynia

Obraz przykładowy

1. Piaszczysta pustynia. Wśród wydm w kolorze brązowo-pomarańczowym nieliczne rośliny. Na piasku ślady przechodzących ludzi bądź zwierząt.


Wróć do menu na górze strony

7. Pies

Obraz przykładowy

1. Biało czarny pies, o brązowym pysku, mający na szyi czerwoną obrożę, brodzi w wodzie z kijem w zębach.


Wróć do menu na górze strony

8. Ważka

Obraz przykładowy

1. Na patyku siedzi, z rozłożonymi skrzydłami, zmoczona deszczem bądź rosą ważka. W tle pokryta kropelkami wody pajęczyna.


Wróć do menu na górze strony

9. Słoń

Obraz przykładowy

1. Wśród wysokich, zielonych traw, na tle krzaków, zarośli i drzew stoi słoń o brązowej, błyszczącej skórze pokrytej mokrym błotem. Ujęcie wykonane w momencie gdy zwierzę się otrząsa, nad grzbietem widoczne pryskające krople wody zmieszanej z błotem.


Wróć do menu na górze strony

10. Niepełnosprawny pies

Obraz przykładowy

1. Przy rozstaju dwóch piaszczystych dróg stoi pies owczarek niemiecki. Do korpusu ma przyczepiony stelaż, który od tyłu ma przyczepione kółka tak, że zastępują mu tylne łapy. Tylne łapy psa na swych końcach mają nałożone plastikowe osłony.


Wróć do menu na górze strony

11. Hipopotamy

Obraz przykładowy

1. Na szarym piasku leżą obok siebie, dotykając się pyskami, dwa hipopotamy. Jeden, mniejszy, ma zamknięte oczy otoczone różową skórą. Drugi ma skórę w kolorze brunatnym.


Wróć do menu na górze strony

12. Statek na kanale

Obraz przykładowy

1. Po kanale w Wenecji płynie niewielki, żółty statek pasażerski. W oddali, w dalekim tle kilkupiętrowe budynki o czerwonych dachach i jasnych, różowych i żółtych fasadach. Za nimi kościół z czerwonej cegły z szarą kopułą i dzwonnicą.


Wróć do menu na górze strony

13. Biedronka

Obraz przykładowy

1. Biedronka na nadgryzionym przez owady liściu. Pod czerwonymi, kropkowanymi pokrywami ma rozłożone skrzydła, prawdopodobnie ląduje lub odlatuje.


Wróć do menu na górze strony

14. Koliste fale

Obraz przykładowy

1. W wodzie, przy brzegu rozchodzące się koliście fale spowodowane wpadnięciem czegoś do wody. Z wody wystają liczne kamienie. Po prawej brzeg, dalej drzewa i zabudowania, w tle Słońce nad horyzontem na tle pomarańczowego, lekko zachmurzonego nieba.


Wróć do menu na górze strony

15. Panorama

Obraz przykładowy

1. Panorama. Na pierwszym planie łąka dochodząca do lasu, za lasem gęsto porośnięte drzewami zbocza, a w tle wysoka, skalista góra, której szczyt pokryty jest śniegiem. Na niebie postrzępione chmury.


Wróć do menu na górze strony

16. Wulkan

Obraz przykładowy

1. Panorama. Na pierwszym planie szczyty wzgórz pokryte mgłą. W tle wysoki stożek wulkanu, którego sam szczyt oświetla Słońce. Niebo w kolorach od pomarańczowego do niebieskiego sugeruje świt lub zmierzch.


Wróć do menu na górze strony

17. Wulkan

Obraz przykładowy

1. Wokół zbiornika wody, na którego brzegach leżą kamienie, rosną odbijające się w wodzie palmy, a za nimi stoją jednopiętrowe zabudowania. Na niebie pierzaste chmury, po lewej światło Słońca będącego nad horyzontem.


Wróć do menu na górze strony

18. Pingwin

Obraz przykładowy

1. Pisklak pingwina siedzi pod brzuchem swojego rodzica. Ma czarny łepek oraz nasadę dzioba. Wokół oczu i na szyi białe pióra. Siedzi na łapach stojącego na śniegu ptaka o białym upierzeniu, opierając się na jego czarnych łapach o długich, czarnych pazurach.


Wróć do menu na górze strony

19. Tęcza

Obraz przykładowy

1. Na szarym, zachmurzonym niebie dwie tęcze, z których jedna jest bardzo wyraźna. Na pierwszym planie skały, wzgórza, drzewa i zarośla.


Wróć do menu na górze strony

20. Sanie

Obraz przykładowy

1. Dwa jasne konie ciągną brązowe sanie po zaśnieżonej leśnej drodze. Po lewej stronie przysypane śniegiem gałęzie drzew iglastych, po prawej bezlistne brzozy. Spod kopyt końskich pryska śnieg.


Wróć do menu na górze strony

21. Jagody

Obraz przykładowy

1. Na bezlistnych gałązkach krzaka wiszą fioletowe kulki czarnych jagód. Na kilku z nich wiszą kropelki wody.


Wróć do menu na górze strony

22. Wróbel

Obraz przykładowy

1. Na brzegu rynny siedzi wróbel o brązowym grzbiecie i szarym brzuchu. W dziobie trzyma źdźbła trawy.


Wróć do menu na górze strony

23. Płynąca świnia

Obraz przykładowy

1. W błękitnej, przejrzystej wodzie płynie świnia. Na głowie i na uszach ma rudawą szczecinę. Na jej grzbiecie siedzi biało-szara mewa. Po prawej jasny pas plaży, za nią zarośla, w oddali jachty.


Wróć do menu na górze strony

24. Czarny łabędź

Obraz przykładowy

1. Czarny łabędź o czerwonym dziobie płynie po wodzie, a wokół niego 5 szarych pisklaków o czarnych dziobach. Łabędź trzyma w dziobie ociekające wodą algi.


Wróć do menu na górze strony

25. Sikorka

Obraz przykładowy

1. Na końcu owiniętego materiałem w barwach ochronnych teleobiektywu aparatu fotograficznego przymocowanego do statywu siedzi sikorka i zagląda do środka.


Wróć do menu na górze strony

26. Przełęcz

Obraz przykładowy

1. Panorama. Zarośnięta drzewami iglastymi przełęcz pomiędzy dwoma wzniesieniami. Część drzew na skraju lasu jest wyschniętych. Na szczycie wzgórza po lewej stronie skały. Na pierwszym planie wysokie drzewo iglaste.


Wróć do menu na górze strony

27. Kot na płocie

Obraz przykładowy

1. Na barierce płotu siedzi czarno-biały kot. Za nim pień drzewa oraz nieostry, pomalowany w różnokolorowe plamy mur.


Wróć do menu na górze strony

28. Wiatraki

Obraz przykładowy

1. Na zaoranym i zabronowanym polu w kolorach brązu, stoją, na tle zachmurzonego nieba, dwa trójpłatowe wiatraki do produkcji energii elektrycznej. W oddali zabudowania.


Wróć do menu na górze strony

29. Mgła nad polem

Obraz przykładowy

1. Nad zaoranym polem unosi się gęsta mgła, znad której widać w oddali drzewa i niebieskie niebo z jednym pasmem chmur. Na pierwszym planie dwa bezlistne drzewa wyrastające z oszronionej ziemi.


Wróć do menu na górze strony

30. Jezioro

Obraz przykładowy

1. Jezioro, o prawie całkiem gładkiej tafli wody, w której odbija się całkowicie bezchmurne niebo oraz las rosnący nad brzegiem porośniętym trzciną.


Wróć do menu na górze strony

31. Zatoczka

Obraz przykładowy

1. Widok z dużej wysokości na piaszczystą plażę w niewielkiej zatoczce otoczonej pionowymi skałami. Na wodzie stoi motorówka, na plaży rdzewiejące szczątki niewielkiego statku. Na pierwszym planie rośliny porastające szczyt skalnej ściany.

Niepełnosprawni


Wróć do menu na górze strony

1. Koszykarka

Obraz przykładowy

1. Dziewczyna o blond włosach ubrana w biało czerwoną koszulkę z numerem 24 siedzi na wózku inwalidzkim dostosowanym do gier zespołowych. Na rękach ma gumowe rękawiczki. Za nią dwaj inni gracze na wózkach, a w tle publiczność.


Wróć do menu na górze strony

2. Sprinter

Obraz przykładowy

1. Zdjęcie czarno-białe. Sprinter w okularach, w jasnej koszulce i ciemnych spodenkach biegnie po bieżni. Nogi od kolan ma zastąpione dwoma protezami zbudowanymi z pręta zastępującego goleń oraz zakrzywionych w formie haka, spłaszczonych końcówek zastępujących stopy.


Wróć do menu na górze strony

3. W szpitalu

Obraz przykładowy

1. Po środku korytarza na wózku inwalidzkim siedzi kobieta w różowej pidżamie. Po jej prawej stronie przykucnęła pielęgniarka w czepku z czarnym paskiem, ubrana w jasnoniebieskie spodnie i bluzkę z krótkim rękawem. Kobiety uśmiechają się do siebie.


Wróć do menu na górze strony

4. Barbie

Obraz przykładowy

1. Lalka typu Barbie ubrana w różowe spodnie do kolan i niebieską kurtkę siedzi na dostosowanym do jej rozmiarów wózku inwalidzkim będącym prawdopodobnie częścią zabawki. Za nią inne lalki typu Barbie stoją ubrane w różne, kolorowe stroje.


Wróć do menu na górze strony

5. Koszykówka na wózkach

Obraz przykładowy

1. Widok spod sufitu na fragment boiska do koszykówki pokrytego drewnianą klepką, w którym odbijają się lampy. Na boisku czterech mężczyzn na wózkach inwalidzkich z piłkami do koszykówki. Jeden z nich rzuca piłkę do kosza widocznego na pierwszym planie.


Wróć do menu na górze strony

6. Chłopiec z kulą

Obraz przykładowy

1. Czarnoskóry, uśmiechnięty, jednonogi chłopiec ubrany w brązowy t-shirt z napisem i wytarte jasne spodnie, stoi podpierając się łokciem na drewnianej kuli. Za nim dwa drzewa i zarośla.


Wróć do menu na górze strony

7. Dziecko na kamieniu

Obraz przykładowy

1. Dziecko w trampkach, brązowych spodniach i różowej kurtce siedzi na kamieniu. Nie widać twarzy. Po jego prawej stronie stoi okrągły, plastikowy pojemnik, po lewej, oparte o kamień dwie kolorowe kule łokciowe. Układ prawej nogawki spodni sugeruje protezę lub inny sprzęt ortopedyczny.


Wróć do menu na górze strony

8. Pacjenci

Obraz przykładowy

1. Trzech mężczyzn i dwie kobiety siedzą na wózkach inwalidzkich w jasno oświetlonym pomieszczeniu, w którym porozstawiane są wokół na stołach, na parapecie pod oknem i pod ścianą rośliny doniczkowe.

2. Siwy mężczyzna na wózku inwalidzkim, z gołymi nogami w butach sportowych, ubrany w granatowy t-shirt rozmawia przez telefon komórkowy. Obok niego inne osoby na wózkach inwalidzkich, a także różne rośliny doniczkowe.


Wróć do menu na górze strony

9. Na łące z psami

Obraz przykładowy

1. Łysy mężczyzna w szarym swetrze i ciemnoszarych spodniach idzie po łące opierając się lewą ręką na kuli łokciowej. W lewej ręce trzyma na smyczy małego, kudłatego psa, po prawej stronie biegnie swobodnie biało brązowy pies. W oddali zarośla i zabudowania.


Wróć do menu na górze strony

10. Niewidoma z przewodnikiem w lesie

Obraz przykładowy

1. Widok od tyłu. Rudowłosa kobieta w ciemnej kurtce trzyma prawą rękę na lewym ramieniu siwowłosego mężczyzny kraciastej koszuli. Idą po leśnej ścieżce. Mężczyzna lewą dłonią trzyma leżącą na swoim ramieniu dłoń kobiety idącej za nim.


Wróć do menu na górze strony

11. Ulica jesienią

Obraz przykładowy

1. Po ścieżce rowerowej równoległej do chodnika jedzie człowiek na elektrycznym wózku inwalidzkim. Po obu stronach rosną drzewa mające żółte liście, które leżą również wszędzie na ziemi. Przy chodniku stoją ławki, po drugiej stronie ulica i samochody.

2. Jesienne, żółte i czerwone liście na chodniku i ścieżce rowerowej ulicy. Gęsto posadzone drzewa mają żółte liście. Jezdnią jadą samochody, ścieżką rowerową jedzie osoba na elektrycznym wózku inwalidzkim.


Wróć do menu na górze strony

12. Stary człowiek

Obraz przykładowy

1. Widok od tyłu. Prawa, koścista ręka starego człowieka wyciągnięta w bok z wózka inwalidzkiego. Biała skóra pokryta jest gęsto brązowymi plamami. na pierwszym planie ręka osoby pchającej wózek.


Wróć do menu na górze strony

13. Ludzie

Obraz przykładowy

1. Rysunek. Na niebieskim tle czarne cienie stojących obok siebie osób w różnym wieku i różnej płci. Wśród nich, po środku widoczny jest cień osoby siedzącej na wózku inwalidzkim.


Wróć do menu na górze strony

14. Elektryczny skuter

Obraz przykładowy

1. Po chodniku, po którego lewej stronie jest kamienny mur zwieńczony żelazną kratą, a po prawej stoją latarnie, a na jezdni zaparkowane samochody, elektrycznym, czterokołowym skuterem jedzie siwowłosa, ubrana na czarno kobieta. Widok od tyłu.


Wróć do menu na górze strony

15. Na bieżni

Obraz przykładowy

1. Po brązowej bieżni jedzie na wózku inwalidzkim pochylony do przodu beznogi mężczyzna. Ręce ma na obręczach ciągów kół, które są przechylone w stronę jego bioder. Z przodu wózka zamiast małych kółek jest jedno duże, na wysięgniku.


Wróć do menu na górze strony

16. Na placu

Obraz przykładowy

1. Po chodniku wyłożonym kostką, w pobliżu skrzyżowania ulic, obok ozdobnej latarni, do której przyczepione są dwa kosze na śmieci, opierając się na dwóch drewnianych kulach idzie starszy, brodaty mężczyzna w kurtce i czapce z daszkiem na głowie.


Wróć do menu na górze strony

17. Na lotnisku

Obraz przykładowy

1. Czarno białe zdjęcie z profilu postaci mężczyzny idącego oszklonym korytarzem. Mężczyzna pcha wózek inwalidzki, w tle za szkłem widoczne zabudowania. Układ światła powoduje, że postać i wózek są widoczne jako czarny cień.


Wróć do menu na górze strony

18. Piłka (jedno)nożna

Obraz przykładowy

1. Na zielonym boisku dwaj gracze są przy piłce. obaj mają czarne spodenki, jeden ma czarną, a drugi pomarańczową koszulkę. Obaj nie mają jednej nogi i poruszają się o kulach. W oddali inni gracze o kulach, a w tle trybuny i nieliczna publiczność.


Wróć do menu na górze strony

19. W szkole, na przerwie

Obraz przykładowy

1. Na trawniku, na wózku inwalidzkim siedzi chłopiec i rzuca prawą ręką niewielką piłkę. Za nim chłopiec w białej bluzie popycha wózek. obok stoi mężczyzna w dresie. W tle oszklona hala i młodzież siedząca przed halą na ławkach.


Wróć do menu na górze strony

20. Nad stawem

Obraz przykładowy

1. Nad brzegiem stawu zarośniętego rzęsą, po którym pływają kaczki, na wózku inwalidzkim stojącym na chodniku siedzi beznogi mężczyzna w okularach. Na lewym kole wózka ma kolorowe naklejki. Po prawej stronie, na trawniku stoi balkonik inwalidzki.


Wróć do menu na górze strony

21. Bariera architektoniczna

Obraz przykładowy

1. Czarno-białe zdjęcie zrobione w perspektywie od dołu do góry. Na szczycie kamiennych schodów, po których obu stronach rośnie trawa, stoi pusty inwalidzki wózek.


Wróć do menu na górze strony

22. Na ulicy

Obraz przykładowy

1. Starszy, lekko łysy, siwy mężczyzna popycha wózek inwalidzki na którym siedzi ciemnowłosa kobieta. Przechodzą obok sklepu, przy którym na brązowym murze napisane jest GLAMOUR. Wejście do sklepu jest po dwóch schodkach.


Wróć do menu na górze strony

23. Na plaży

Obraz przykładowy

1. Mężczyzna w ciemnych okularach i w kraciastej koszuli siedzi na wózku inwalidzkim na zarośniętej piaszczystej wydmie. Przed nim plaża i morze, w którym kąpie się kilka osób. W oddali widoczne spienione fale.


Wróć do menu na górze strony

24. Kaligrafia

Obraz przykładowy

1. Kobieta w białej bluzce z falbankami maluje pędzlem znaki alfabetu japońskiego na żółtym kartoniku. Pędzel ma przywiązany opaską do kikuta prawej ręki. Obok kartonu na którym maluje leży długa biała kartka z już namalowanymi czarną farbą znakami.


Wróć do menu na górze strony

25. Proteza

Obraz przykładowy

1. Przy wysokim krawężniku stoi siwobrody, jednonogi mężczyzna w okularach, w pomarańczowym turbanie i tunice, z torbą na ramieniu. W rękach trzyma protezę prawej nogi i kij. Za nim, w tle kolorowe sklepiki.

Wróć do poprzedniej strony Przejdź do następnej strony Przejdź na górę strony.