Instytut Dostępności Akces Lab

Audyty

Aby zdiagnozować wszystkie problemy z dostępnością Państwa strony internetowej lub aplikacji mobilnej niezbędne jest wykonanie audytu zgodności z wymaganiami WCAG wpisanymi do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 848 )

Przeprowadzony audyt to:

 • Wskazanie błędów dostępności występujących w serwisie wraz ze wskazaniem miejsca odnalezienia problemu;
 • Zrzut ekranu wizualizujący błąd;
 • Rekomendacje związaną z naprawą błędu - programistyczną lub redaktorską w zależności do kogo należy poprawa dostępności w danym wystąpieniu problemu;
 • Raport zawiera ponadto tabelę zgodności serwisu z załącznikiem nr 1 do w/w ustawy będącej tabelą zgodności z wytycznymi WCAG.

Audyt przeprowadzony jest w trójstopniowej metodologii:

 • Badanie automatyczne za pomocą narzędzi do badania dostępności,
 • Sprawdzenie serwisu przez dwóch wykwalifikowanych audytorów technicznych;
 • Testerów z niepełnosprawnościami reprezentujących różne niepełnosprawności:
 • Tester:
  • niewidomy,
  • słabowidzący;
  • niesłyszący;
  • z niepełnosprawnością kończyn górnych – nie korzystający z myszy.

 Po przekazaniu Państwu raportu z audytu oferujemy nasze doradztwo przy wdrażaniu poprawek w serwisie wynikających z problemów znalezionych w audycie.

Po wdrożeniu poprawek przygotowujemy reaudyt.

Jeżeli w ramach reaudytu nie znaleziono w serwisie problemów to nic nie stoi na przeszkodzie byście otrzymali Państwo od nas certyfikatu dostępności „Strona dostępna dla wszystkich”.